Mýtus

Učinnost očkování není tak vysoká, jak se tvrdí

Pravda o očkování: Účinnost vakcín, obdobně jako účinnost nových léků, je  dokazována v rámci velmi přísného preklinického a klinického hodnocení. Předtím než se vakcína dostane na trh a tedy k pacientům, absolvuje čtyři fáze testování. Během nich jsou nejen její účinnost, ale také bezpečnost, kvalita i dávkování ověřeny na stovkách a mnohdy až tisícovkách dobrovolníků. Celý proces probíhá v souladu s mezinárodně platnými pravidly Správné klinické praxe pod kontrolou odborníků a lékařů. Všechna zjištění jsou pečlivě monitorována a zaznamenávána. Samotná registrace vakcíny před příchodem na trh je dále posuzována nezávislými regulačními autoritami. V USA se jedná o Úřad pro kontrolu léků a potravin (Food and Drug Administration, FDA), na evropském kontinentu o Evropskou lékovou agenturu (European Medicines Agency, EMA). V České republice je registračním orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Účinnost vakcín lze samozřejmě pozorovat především v praxi – v České republice můžeme tuto skutečnost dokumentovat např. dramatickým snížením výskytu, až vymizením onemocnění, proti kterým se očkuje, např. dětské infekční obrny, záškrtu, tetanu, invazivních Hib infekcí a dalších.

Příkladem může být i vymýcení pravých neštovic. Toto onemocnění může být dnes považováno za vymýcené především díky povinnému očkování a úsilí Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO). O eradikaci tohoto závažného onemocnění, které během 20. století zapříčinilo 300⁠–⁠500 milionů úmrtí na celém světě, se zasadili i přední čeští epidemiologové zastoupení např. prof. MUDr. Karlem Raškou.

Zpět na mýty