Očkování proti žloutence

Proti žloutenkám typu A a B existuje účinné řešení, kterým je očkování.

Očkování proti žloutence typu A není součástí pravidelného očkování. Vaše děti nebo i vy tak můžete být v riziku, že žloutenkou typu A onemocníte. Děti je možné chránit očkováním proti žloutence typu A již od 1 roku. Pro děti a adolescenty do 15 let včetně je určena například monovalentní vakcína Havrix™ 720 Junior Monodose. Pro starší adolescenty od 16 let a dospělé je vhodnou variantou například vakcína Havrix™ 1440. Kompletní očkovací schéma vakcíny Havrix se skládá ze dvou dávek, z nichž druhá se aplikuje kdykoliv mezi šestým měsícem a pátým rokem, přednostně mezi šestým a dvanáctým měsícem po první dávce.

A
Děti 1 - 15 let včetně
Od 16 let

 

V současnosti se proti žloutence typu B očkují děti v raném dětství v rámci kombinované hexavalentní vakcíny, např. Infanrix hexa. Základní očkování dospělých tvoří celkem tři dávky monovalentní vakcíny Engerix™-B.

 

B
Děti 1 - 15 let
Od 16 let

 

V ČR je také k dispozici kombinovaná vakcína Twinrix Adult (pro dospělé a dospívající od 16 let výše), která je určena k ochraně proti proti žloutence typu A a žloutence typu B (dohromady).

 

A+B
Od 16 let

K dosažení ochrany po očkování nemusí dojít u všech očkovaných. Očkování může být spojeno s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalové informaci. Prosím, informujte svého lékaře, jestliže jste měl/a alergickou reakci na neomycin (antibiotikum) či na kteroukoli další složku vakcíny nebo pokud máte vysokou teplotu (horečku).

 

Infanrix hexa (hexavakcína) je očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, žloutence typu B, onemocněním způsobeným bakterií Haemophilus influenzae typu b. Vakcína Infanrix hexaTM je registrovaný léčivý přípravek hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Podávání vakcíny Infanrix hexaTM upravuje vyhláška 537/2006 Sb., v platném znění. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci, dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Zeptejte se dětského lékaře. Případné nežádoucí účinky prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce č. j.: MZDR 77496/2015-5/OVZ.

Podívejte se také na:

Cena vakcíny

Očkování proti infekčním žloutenkám typu A i B patří mezi tzv. nepovinná očkování, a tak nejsou, s výjimkou osob očkovaných dle Vyhlášky 537/2006 Sb., v platném znění, hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Většina zdravotních pojišťoven si je ale vědoma důležitosti těchto očkování, a na vakcíny ze svých preventivních programů pojištěncům přispívá.

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci, která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu — pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu cz.info@gsk.com.